Administratorem Twoich danych osobowych jest LOMBI.COM S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa, z którym można skontaktować się pod adresem office@lombi.com. Twoje dane osobowe wskazane w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu:

- udzielenia odpowiedzi na pytanie zadawane za pośrednictwem formularza lub adresów kontaktowych zamieszczonych w serwisie internetowym w domenie lombi.com na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z Klientem opartych na rzetelności i lojalności;

- przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem wiadomości elektronicznych e-mail i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS), na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w Polityce prywatności.