INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Wezwanie 1 z 5

Zarząd Spółki LOMBI.COM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa (dalej „Spółka”), KRS 0000858711, w związku
z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz pierwszy wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Wezwanie 2 z 5

Zarząd Spółki LOMBI.COM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa (dalej „Spółka”), KRS 0000858711, w związku
z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz drugi wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Wezwanie 3 z 5

Zarząd Spółki LOMBI.COM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa (dalej „Spółka”), KRS 0000858711, w związku
z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz trzeci wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Wezwanie 4 z 5

Zarząd Spółki LOMBI.COM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa (dalej „Spółka”), KRS 0000858711, w związku
z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz czwarty wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Wezwanie 5 z 5

Zarząd Spółki LOMBI.COM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa (dalej „Spółka”), KRS 0000858711, w związku
z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2020 roku, art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) z późn. zm., wzywa po raz piąty wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki, tj. pod adresem ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.