Polityka prywatności

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest Lombi.com S.A. z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Stefana Żeromskiego 10a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858711, NIP: 5252835161, REGON: 386991365, o kapitale zakładowym w wysokości 1 700 000 zł opłaconym w całości, infolinia: +48 603 13 13 13, e-mail: kontakt@lombi.com, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Panią Natalię Dzieciuchowicz, z którym można skontaktować się listownie, pod adresem: ul. Rzemieślników 20, 03-684 Warszawa oraz elektronicznie pod adresem e-mail: rodo@lombi.com.

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: („RODO”).

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłączenie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonego celu w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Informujemy, iż Administrator stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu (dalej: „Umowa”) na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika serwisu.
 2. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są w celu:
  • — rejestracji konta w serwisie i weryfikacji tożsamości Użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • — udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza lub adresów kontaktowych zamieszczonych w serwisie internetowym w domenie lombi.com na podstawie prawnie uzasadnianego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z Klientem opartych na rzetelności i lojalności
  • — możliwości kontaktowania się z wykorzystaniem czatu na podstawie prawnie uzasadnianego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania
  • — niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Administratora, w przypadku zawarcia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • — weryfikacji tożsamości w przypadku zawarcia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • — przeprowadzenia analizy i wyceny dóbr szybko rotujących (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • — wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie ustawy AML, z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • — archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • — przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem wiadomości elektronicznych e-mail i/lub powiadomień telefonicznych (SMS/MMS), na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • — dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług– w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym w przypadku:

  • — danych zebranych na potrzeby zawarcia Umowy - przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w związku z zawartą Umową, z zachowaniem terminów ewentualnych roszczeń
  • — danych pozyskanych poprzez formularz kontaktowy i inne adresy wskazane do komunikacji – do momentu ustania celu, dla którego dane zostały zebrane lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • — danych zbieranych na potrzeby przesyłania treści marketingowych - do czasu wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że to wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem
  • — danych zebranych w komunikacji za pośrednictwem czatu - do momentu ustania celu, dla którego dane zostały zebrane lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Odbiorcy danych

 1. Otrzymane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:

  • — podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w granicach określonych przez Administratora na mocy odpowiednich umów powierzenia
  • — podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa
  • — instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
  • — biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów ustawy
  • — podmiotom wchodzącym w skład Grupy Credit Royal®, do których należy Administrator, a także „Dziesiątka Finanse” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzemieślników 20, 03-684 Warszawa, „Credit Royal®” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzemieślników 20, 03-684 Warszawa, „Credit Royal Finance” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rzemieślników 20, 03-684 Warszawa oraz „Lucky Star Investments” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Rzemieślników 20, 03-684 Warszawa.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz organizacji międzynarodowych.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:

  • — dostępu do treści swoich danych osobowych
  • — sprostowania danych
  • — usunięcia danych
  • — ograniczenia przetwarzania danych
  • — przenoszenia danych
  • — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora
  • — do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Osobom, których dane przetwarza Administrator przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

6. Informacje o wymogu podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić: zawarcie umowy, nawiązanie kontaktu z Państwem, korzystanie z wybranych usług i funkcjonalności serwisu LOMBI.COM lub otrzymywania treści marketingowych (w zależności od celu przetwarzania).

7. Polityka cookies

 1. Serwis LOMBI.COM korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.